Lappeen haara

Lappeen pitäjän Lempiäisiä

Lappeen pitäjän Kasukkalan kylässä Pusan hovissa syntyi Jöran Jöraninpoika (Yrjö Yrjönpoika) Lempiäinen noin vuonna 1690.  Yrjöllä oli kolme lasta, Anders (Antti) syntynyt noin 1721, Maria syntynyt.1724, ja Matts (Matti) syntynyt 1729.

Näistä kolmesta lapsesta levisi varsin laajalti Lempiäisten sukua Lappeen pitäjään, ja sen ympäristöön, ja sieltä edelleen ympäri Suomea.

Kauko Lempiäisen tekemän sukututkimuksen kohteena on ollut juuri Lappeen pitäjän Lempiäiset. Kirjassaan "Lempiäisten sukua Lappeella" Kauko on pystynyt selvittämään hyvin Lempiäisten suvun asuinpaikkoja 1690-luvultä tähän päivään. Lappeen Lempiäisten asuinpaikat käsittävät Suur-Lappeen, Nuijamaan sekä nykyisen Lappeenrannan kaupungin alueen. Sukuhaaran varhaiset asuinpaikat ovat kronologisessa järjestyksessä seuraavat paikkakunnat tai asumukset: Kasukkala, Karhusjärvi (Hirvenpelto), Myrä, Taalikkala, Askolan kartano, Mustola, Karhusjärvi, Mentula, Muukkola, Pien-Laihala, Lyytikkälä, Kaarna, Luukkaa sekä Taalikkala.

Lempiäisiä on tavattu paljon Kaakkois-Suomessa, joista suurimpina ryhminä voidaan mainita Imatran, Lappeenrannan, Puumalan, Rautjärven ja Ruokolahden seudut ympäristöineen. Ruokolahden ja Rautjärven Lempiäiset on tulkittu jo selkeästi omiksi sukuhaaroikseen.