Tietoa Lempiäisten sukuseurasta

Sukuseuran perustavassa kokouksessa Kasukkalan ala-asteella oli mukavasti Lempiäisiä paikalla. Kokouksen päätteeksi laulettiin Karjalaisten laulu.
Sukuseuran toinen kokous ja sukujuhla veti väkeä Lomakoti Marjolaan ympäri Suomen.

Sukuseuran historiaa

Sukuseuran perustaminen sai alkunsa Kauko Lempiäisen tekemästä sukututkimuksesta, joka koski Lappeen pitäjän Lempiäisiä.

Hänen aloitteestaan kutsuttiin 20.4.1989 Lempiäisten sukuun kuuluvia henkilöitä keskustelemaan sukuseuran perustamisesta. Tilaisuudessa olivat läsnä Arvo E. Lempiäinen, Aili Lempiäinen, Kauko Lempiäinen, Mikko Kaarna, Vieno Pulli, Arvo Lempiäinen, Tyyne Peltonen ja Liisa Innanen. Kauko Lempiäinen esitteli tekemäänsä tutkimusta Lappeen Lempiäisten sukuhaarasta.Vilkkaan keskustelun jälkeen todettiin sukututkimuksen antavan vankan perustan sukuseuran perustamiseksi.

Mikko Kaarnan esityksestä perustettiin toimikunta valmistelemaan perustavan kokouksen koolle kutsumista. Toimikuntaan valittiin Kauko Lempiäinen kokoonkutsujana sekä Mikko Kaarna, Liisa Innanen ja Arvo E. Lempiäinen. Toimikuntaan kutsuttiin myöhemmin Jouko Kauranen, Arto Lempiäinen sekä Raija ja Pekka Lempiäinen.

Toimikunnan 10.5.1989 pitämässä kokouksessa, jossa olivat läsnä Kauko Lempiäinen, Mikko Kaarna, Arto Lempiäinen, Jouko Kauranen sekä Raija ja Pekka Lempiäinen, esitettiin perustavan kokouksen alustava ohjelma, kokouksen pitopaikka ja muut tarvittavat toimet seuran perustamiseksi sekä sukujuhlan järjestämiseksi.

Toimikunnan kokouksessa 26.6.1989 päätettiin kutsua sukuseuran perustava kokous koolle Kasukkalan ala-asteen koululle 30.7.1989. klo. 12.00. Samalla vietettäisiin Lempiäisten sukuseuran ensimmäinen sukujuhla, koska seudulla oli asunut Lempiäisten sukua jo 1600-luvulla.

Perustavassa kokouksessa valittiin kuusihenkinen toimikunta jatkamaan seuran perustamistyötä ja laatimaan seuralle sääntöehdotus. Toimikuntaan valittiin Sami Kälviäinen, Liisa Innanen, Arto Lempiäinen, Arvo Lempiäinen, Jouko Kauranen sekä Kauko Lempiäinen.

Vuosikokouksessa 29.7.1990 hyväksyttiin seuran säännöt ja päätettiin rekisteröidä seura. Kun säännöt oli hyväksytty, valittiin seuran perustamissopimuksen allekirjoittajiksi kunnallisneuvos Mikko Kaarna, yo-merkonomi Sami Kälviäinen, paperityöntekijä Arto Lempiäinen, liikkeenharjoittaja Kauko Lempiäinen ja kotitalousteknikko Siiri Urpo.

Seuran ensimmäiseen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi liikkeenharjoittaja Kauko Lempiäinen, ja varsinaisiksi jäseniksi: liikkeenharjoittaja Jouko Kauranen, yo-merkonomi Sami Kälviäinen, paperityöntekijä Arto Lempiäinen ja maanviljelijä Arvo Lempiäinen, sekä varajäseniksi: sairaala-apulainen Liisa Innanen ja myymälän esimies Leila Lempiäinen.

Seura on hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 3.8.1992 nimellä Lempiäisten Sukuseura ry. Seuran perustamiseen liittyvien muodollisten asioiden tultua selvitetyksi voitiin seuran toimintaa ryhtyä kehittämään sääntöjen määräämällä tavalla.

Toimintaa vuosikymmenten saatossa

Perustavassa kokouksessa oli päätetty pitää seuraava kokous ja juhla Loma-Koti Marjolassa Lappeenrannassa 29.7.1990. Hallitus esitti että joka toinen vuosi pidettäisiin hieman juhlavampi tapahtuma vuosikokouksen yhteydessä. Käytännössä se ei kuitenkaan vuosien mittaan toiminut. Vuosikokousten yhteyteen pyrittiin aina saamaan joku pienimuotoinen tapahtuma, jotta jäsenillä olisi muukin hyvä syy tulla mukaan kokouksiin.

Seuran toimesta on kiinnitetty huomiota erityisesti sukututkimukseen koko Lempiäisten suvun osalta, näin on kiinnostusta seuran toimintaa kohtaan saatu levitettyä kaikkien sukuhaarojen keskuuteen.

Seura juhli 10-vuotista toimintaansa kaksipäiväisillä sukujuhlilla Joutsenon Joutsenrannassa. Juhlassa kuultiin seuran historiikki sekä useita mielenkiintoisia tarinoita eri sukuhaarojen vaiheista. Juhlassa julkistettiin seuran vaakuna sekä sukuseuran ensimmäisen sukukirja, Lempiäisten sukua Lappeella. Juhlassa muistettiin lisäksi seuran eri aloilla ansioituneita jäseniä. Toisena juhlapäivänä pidettiin vuosikokous, ja nautittiin kesäisestä yhdessäolosta Saimaan risteilyllä.

Seuran 15-vuotisjuhlat pidettiin Ruokolahdella Rantalinnassa. Upea Jugendtyylinen linna sopikin loistavasti juhlan pitoon, ja väkeä oli saapunut paikalle ”tuvan täydeltä”, myös kaunis ilma loi hyvät puitteet juhlan pitoon.

Seuran 20-vuotisjuhlia vietettiin kesäisen sukuseuramatkan muodossa. Sukuseuran toiminnan henkeen sopi hyvin vierailu historialliseen Verlan tehdasmuseoon, joka on myös yksi Unescon maailman perintökohteista. Verlasta matka jatkui Heinolaan, jossa vierailtiin 200 vuotta vanhassa Kivalterin talossa. Iltapäivällä nautittiin Heinolan kesäteatterin näytöksestä Piukat paikat.

Seuran 25-vuotisjuhlia vietettiin Turussa. Viikonlopun ohjelmaan kuului perjantaina päivällisristeily Airistolla, lauantaina kiertoajelu Turussa, yhdistyksen varsinainen sukukokous ja 25-vuotisjuhla Turun VPK-talolla sekä sunnuntaina vierailu Tasavallan Presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa.

Seuran 30-vuotisjuhlat järjestettiin Haikon Kartanossa Porvoossa. Juhla alkoi perinteisesti yhteisellä päivällisellä perjantaina. Lauantaina oli vuorossa kiertoajelu Porvoossa ja tutustuminen Malmgårdin kartanoon. Illalla oli sukujuhla Haikon Kartanon Villa Haikossa. Sunnuntaina seuran jäsenille kerrottiin DNA-sukututkimuksesta. Lisäksi oli ulkoilmaohjelmaa ennen päätöslounasta.

Seuran toimesta on tehty vuosittain yhteisiä kesämatkoja, jotka ovat suuntautuneet usein Karjalan kannakselle ja Viipuriin, mutta myös Pietariin ja tietysti kotimaahan. Eurooppaankin on tutustuttu vuonna 2017, kun sukuseura järjesti matkan Prahaan. Matkat on tehty linja-autolla, ja matkojen hinnat ovat olleet aina hyvin edullisia koska seura on tukenut niitä rahallisesti. Kesäretkein lisäksi myös teatterimatkat lähiseutujen teattereihin ovat olleet jokavuotisia tapahtumia syksyn tai talviajan pimeitä aikoja valaisemaan.