Uudenkirkon haara

Lempiäisiä asui Uudellakirkolla jo 450 vuotta sitten,todennäköisesti aiemminkin.
1500-luvulta on saatavissa tietoja verotusta varten laadituista maakirjoista.
Ensimmäinen maakirja, jossa on henkilönimiä on vuodelta 1543. Kylännimet tulivat
käyttöön 1500-luvun loppupuolella. Ensimmäinen henkikirja on peräisin vuodelta 1635.

Uudenkirkon Lempiäiset ovat ainakin suurelta osin - mahdollisesti kaikki - Lempiälän
kylän isännän Henrik Lempiäisen jälkeläisiä. Hänellä oli 1600- luvun alkupuoliskolla
ainakin kuusi aikuisikäistä poikaa Jaakko,Lauri, Rister, Sven, Simo, ja Henrik. Matti
Risterinpoika Lempiäinen syntyi kirkonkirjojen mukaan 1600 luvun lopussa, joten isä Risterin syntymä ajoittunee 1660 tai 1670-luvulle.

Ensimmäiset Lempiäiset asettuivat Vitikkalaan suuren pohjansodan jälkeen 1720 luvun lopulla. Matti Ristonpoika Lempiäisen perhe asettui 1720 luvun lopussa Suuren pohjan sodan aikana autioituneelle tilalle.

Täsmällistä sukuketjua ei voida muodostaa, koska 1600-luvun henkikirjat eivät anna tähän riittäviä tietoja. Valmisteilla olevan Uudenkirkon Vitikkalan ja Jorolan kylien Lempiäiset sukukirja kertoo Matti Ristonpoika Lempiäisen sukuhaarasta 1720- luvulta nykypäivään.