Sukuseuran toiminta-ajatus

Sukuseuran toiminta-ajatuksen voisi kirjata yhdeksi korulauseiseksi kappaleeksi, jonka merkityksen jokainen lukija voisi sitten omakohtaisesti tulkita. Seuran tarkoitus tuli kuvattua perustavassa kokouksessa 30.7.1989 napakasti seitsemään eri kohtaan, joita hallitus voi edelleen pitää ohjenuoranaan toiminnalle sekä sen kehittämiselle. Nämä seitsemän kohtaa vain hivenen modernisoituina määrittelevät että

Seuran tarkoituksena on:

1) Ylläpitää yhteyksiä eri muodoin suvun jäsenten kesken.

2) Mahdollistaa eri ikäpolvien lähentäminen toisiinsa yhteisten tapaamisten kautta, ja lisätä omakohtaista tietämystä suvun eri jäsenistä, asuinpaikoista, olosuhteista ja elintavoista.

3) Mahdollistaa paremmat edellytykset kotiseudun tuntemiseen eri muodoin. Siinä eräs keskeinen tavoite on tutustuminen esivanhempien asuinpaikkohin.

4) Toteuttaa sukututkimusta, joka kuuluu itsestään selviönä sukuseuran toimintaan.

5) Edesauttaa esivanhempien elämän tuntemiseen historian valossa jotta nykypolvet voisivat paremmin ymmärtää heidän elämäänsä omassa ajassaan.

6) Edesauttaa sukujulkaisujen toteuttamista, joiden avulla pystytään säilyttämään mahdollisimman tarkat tiedot suvusta ja sen jäsenistä jälkipolville.

7) Suvun jäsenten yhteisten tapahtumien järjestäminen juhlien, kokousten sekä erilaisten muiden tapahtumien merkeissä. Tapahtumien tallentaminen on merkityksellistä sillä tämä päivä ja sen tapahtumat ovat jo huomenna historiaa.