Sukuseuran sukututkimus

Tästä kaikki alkoi... Kauko Lempiäisen sukututkimuksen tulokset olivat innoittamassa sukuseuran perustamiseen. Lempiäisten sukujuuria on pystytty seuraamaan eri sukuhaarojen tutkimuksissa jopa 1500-luvulle asti.

Lempiäisten suvun sukututkimus

Lempiäisten sukuseura pyrkii ylläpitämään, tukemaan ja kehittämään Lempiäisten eri sukuhaaroihin liittyvää sukututkimusta. Seuran hallitus on linjannut tutkimustyötä siten että sukuhaaroja tutkitaan osa kerrallaan. Ajan oloon näistä tutkimuksista ja niiden pohjalta tehdyistä julkaisuista muodostuu kokonaiskuva suvun eri haaroista ja niiden historiasta. Tällä hetkellä sukuseuralla on tiedossa reilusti yli 30.000 henkilöä, jotka kuuluvat sukuun.

Sukuseuran näkökulmasta katsottuna on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää että suvun juuria ja menneisyyttä tutkitaan laajasti. Mitä laajemmin seuralla on esittää sukuun ja sen eri haaroihin liittyvää tutkimusaineistoa, sitä enemmän myös sukuseuran toiminta voi herättää suvun jäsenistössä kiinnostusta liittyä seuraan, ja sen aktiiviseen toimintaan mukaan. Näin sukuseura täyttää sääntöjensä perustehtäviä ”lisäämällä tietämystä Lempiäisten suvun vaiheista ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.”

Sukuseura pyrkii ensisijaisesti löytämään yhdistyksen piiristä tai sukuun kuuluvista henkilöistä niitä, jotka ovat kiinnostuneita viemään sukuhaaroihin liittyvää tutkimusta eteenpäin. Seura on myös valmis käyttämään sukututkimukseen erikoistuneiden henkilöiden palveluita sukututkimuksen edistämiseen, kunhan siihen löytyy riittävän hyvät, selkeät, ja seuran tavoitteita tukevat perusteet.

Tähän mennessä seura on julkaissut neljä sukuteosta, jotka esitellään toisaalla tällä sivustolla.