Sukuseuran vaakuna

Sukuseuran toiminnan kehittyessä vuosien varrella on seuran hallitus miettinyt myös suvun identiteetin voimistamiseen liittyviä asioita. Ajatus sukuvaakunan teettämisestä heräsi seuran 10-vuotisjuhlien kynnyksellä, ja tässäkin asiassa vireä hallitus tarttui tuumasta toimeen.

Hallitus päätti pyytää heraldikko Jukka Suvisaarelta ehdotuksen suvun vaakunaksi.  Jukka Suvisaari on alallaan tunnettu tekijä, ja hän on laatinut mm. heraldiikan kymmenen käskyä, jotka ovat laajalti käytössä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Jukka Suvisaari kuvaa kotisivuillaan vaakunan merkityksen seuraavasti: "Vaakuna on omistajansa merkki." Hän lainaa ruotsalaista heraldikkoa Arvid Bergmania vuodelta 1930: "Mitä nimi on kirjoitettuna, sitä vaakuna on kuvana." Jukka Suvisaaren kotisivuilta (www.suvisaari.com) löytyy myös seuraava kuvaus vaakunoista: "Vaakuna on pelkistetty, heraldiikan eli vaakunaopin sääntöjen mukaan tehty omistajansa kuvallinen, värillinen tunnus." "Vaakunalla on aina sanallinen, heraldisin termein muotoiltu selitys, vaakunaselitys, joka kuvaa vaakunan värit ja sisällön, mutta ei tyylittelyä eikä mahdollista symbolismia."

Jukka Suvisaari teki Lempiäisten sukuseuran vaakunasta kaksi eri ehdotusta vuonna 1999, joista seuran hallitus valitsi nykyisen version. Lempiäisten sukuseuran vaakuna-aiheen perusteluna on viittaus suvun nimeen. Vaakunaselitys kuuluu seuraavasti: "Punaisella kilvellä kylvöisesti kultaisia sydämiä." Vaakuna on rekisteröity samana vuonna Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisteriin numerolla 935.